Elkészült a helvéciai Református Templom orgonája

 

Több mint öt éves gyűjtés és gyülekezeti munka eredményeként 2020 augusztusában elkészült a templomunk 2 manuálos, 12 regiszteres, hagyományos rendszerű, sípos orgonája. Isten iránti hálával köszönjük meg támogatóinknak, illetve minden kedves adományozónak, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek nagylelkű felajánlásaikat. (Külön kiemelve a Helvéciai Önkormányzat képviselő testülete tagjainak személyes felajánlásait, elsősorban Balogh Károly polgármester és Thám József alpolgármester urak nagylelkű adományait.) Hálásak vagyunk gyülekezeti tagjainknak áldozatos munkájáért, elsősorban Kiss Imre presbiter és felesége szolgálatáért. Köszönet illeti Bors László orgonaépítő mestert és munkatársait, valamint Homolya Dávid nemzetközi orgonaszakértőt, akik hűségesen Isten dicsőségét szolgálva végezték munkájukat. Köszönjük Czégány Sándor építésztervezőnek az orgona homlokzati megjelenésének megtervezését és mindazoknak a mestereknek a munkáját, akik az orgona építésekor mindenben rendelkezésünkre álltak, adományként végezve munkájukat.

Külön köszönet illeti Helvécia nagyközség Önkormányzatát, hogy a több mint három hétig tartó munkálatok során az orgonaépítők elszállásolását az Önkormányzat vendégházában térítésmentesen lehetővé tették, valamint ifj. Cseh Miklósékat, hogy a mesterek étkeztetését szintén térítésmentesen biztosították éttermükben.

 

Egyedül Istené a dicsőség!

 

Az orgona felszentelését 2020. szeptember 13-án 16 órakor kezdődő hálaadó istentisztelet keretében tervezzük, Bán Béla esperes úr igei szolgálatával. Az ünnepséget csak az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával tarthatjuk meg, ennek következtében létszámkorlátot is meg kell határoznunk, melynek megértését tisztelettel kérjük az érdeklődőktől.  

 

Az orgona nemcsak a liturgiát fogja szolgálni, hiszen a méretét tekintve alkalmas koncertek lebonyolítására, így reménység szerint hozzájárul településünk kulturális életének színesebbé tételéhez. Az első koncertet az adventi időszakban tervezzük megtartani, neves orgonaművész közreműködésével, melyre szeretettel várjuk Helvécia zeneszerető közönségét.

 

 

Faragóné Bencsik Dóra

lelkipásztor