Imádságos gondolkodásra ajánlom

Nagyon megszólított Steinbach József a Reformátusok Lapjában november 14-re írt igemagyarázata. Azt gondolom, hogy minden templomépítő gyülekezetnek, tehát, hála Istennek nekünk is fontos imádságos lélekkel, Isten válaszára nyitott szívvel sorra venni ezeket a gondolatokat, kérdéseket.

„(1) … Salamon… építette…” (2 Krón 8,1-11.) A nagy király építkezése megannyi kérdést vet fel: a gyülekezet miatt épül-e a templom, vagy a templom majd megtermi a gyülekezetet? A templomnak mennyiben van értéke a gyülekezet nélkül? Szabad-e sok tízmilliókat a templomfalakra kenni ott, ahol már nincs gyülekezet? Mennyiben pótcselekvés az építkezés, kinyilvánítva, hogy könnyebb templomot építeni, mint gyülekezetet? Liturgikus tereink mennyiben alkalmasak arra, hogy oda a fiatal nemzedéket behívjuk, ahol az alapvető komfort érzet sem adott? Mennyiben hirdetik épületeink, hogy a keresztyénség nem a múlt, hanem a jelen és a jövő tényezője is? Épületeinkkel, igehirdetésünkkel, hiteles életünkkel egyaránt baj van? Adj ébredést Urunk!”

Faragóné Bencsik Dóra, lelkész