Köszöntő

Szeretettel köszöntjük a Helvécia – Bugac – Ballószögi Református Egyházközség honlapján. Áldjuk Istent, hogy a világháló segítségével, ha csak néhány pillanatra is, de egy közösséggé kapcsolt bennünket. Reméljük, hogy bemutatkozásunk, gyülekezeti életünkről szóló beszámolóink olvasása örömmel tölti majd el. Így kívánunk jó böngészést, lelki feltöltődést mindnyájuknak.

Vendégváró istentisztelet

Szeptemebr 29-én ismét vendégváró istentiszteleten lehettünk együtt a gyülekezet közösségében. Az igét Literáty Zsuzsanna, érdi lelkipásztor hirdette köztünk. Az istentiszteletet követően tea és sütemény várta a vendégeket az imaházban.

Címke: 

Szeretetvendégség Helvécián

Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dícséretét.

Zsolt. 66,4.

Ez év szeptember 8-án tartottuk szokásos évi szeretetvendégségünket, melyen hálát adva a mi Urunknak, és Istenünknek megköszöntük a Kecskeméti Református Egyházközségnek a felénk irányuló szeretetét. A délután folyamán Faragóné Bencsik Dóra lelkipásztorunk áhítatát követően a Végh Mihály Énekkar szolgált köztünk a Novum Kamarazenekar tagjaival. A lelki alkalmat követően kötetlen beszélgetésre vártuk vendégeinket a templomkertben megterített asztalok mellé.

Konfirmandusok vacsorája

Gyülekezetünk június 7-én este vacsorára hívta és várta az ez évben konfirmáló fiatalokat és családjaikat. Az este kezdeteként a nagytiszteletű asszony a fiatalok figyelmét életük ezen időszakának fontosságára hívta fel: a megszerzett ismeret, önismeret, Isten mellett való döntés. Ezt követően az ifjak gyülekezetünk egy-egy felnőtt tagjaival való személyes beszélgetés során bizonyságot tehettek most kibontakozó hitükről. Majd végül a vacsora következett.

Címke: 

Presbiteri továbbképzés Helvécián

Gyülekezetünk adott otthon a tavaszi presbiteri továbbképzés sorozat márciusi alkalmának. Édes Árpád nagytiszteletű úr rövid köszöntőjét Faragóné Bencsik Dóra áhítata követte. Ez alkalommal a továbbképzés előadását Dani Eszter a Budapest-Németajkú Egyházközség lelkipásztora tartotta A missziói gyülekezet jellemvonási címmel. A esemény zárásaként Hörcsök Imre egyházmegyei főgondnok beszámolóját hallgathattuk meg. 

Címke: 

Oldalak