Imádság

„Bizony, bizony mondom néktek, valamit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” Jn 16, 23)

A keresztyén ember napi létszükséglete az imádság, melyen mint köldökzsinóron keresztül az teremtő Atyánkkal, az élő Istennel kapcsolatban lehetünk. A szobánk belső sarkában megfogalmazott imáink nem pótolhatók semmivel. Mindezen túl a közösségben elmondott imádságok még nagyobb erővel bírnak.

Bátorítjuk testvéreinket, hogy imakéréseiket hozzák el gyülekezetünk imaközösségébe, ahol együtt mehetünk a mi kegyelmes Urunk elé azokkal.