Szeretetszolgálat

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok…” (Mt 25,35)

A második Krisztusi főparancsolat, hogy szeressük felebarátunkat. Nem elég meglátni az elesettet, a gyengét a porban feküdni, hanem igen is le kell hajolnunk hozzá. Minden segítsége szoruló embertársunkban ott lakozik a szenvedő Krisztus.

Kérjük testvéreink segítségét, hogy gyülekezetünk Isten szeretetét tevékeny segítségnyújtással vihesse a rászorulók felé. Várjuk az adományokat, ötleteket, imádságokat, illetve a szolgatársakat. Ha környezetünkben tudunk olyan családról, személyről, ahol adományainkkal segíthetünk kérjük jelezzék munkatársaink valamelyikénél (lelkipásztor, gondnok, presbiter).

 

2016-ban gyülekezeti látogatócsoportot szerveztünk. Így szeretnénk elérni idős tenplomba járni már nehezen tudó testvéreinket, és rendszeres látogatással, illeve "templomi fuvar szolgálattal" bevonni őket a gyülekezet életébe. A látogatócsport tagjai közé várjuk még olyan testvérek jelentkezését, akik szívesen vállanák ezt a szép szolgálatot.