Hittan oktatás

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző ...” (Jn 15, 5)

Jézus azt parancsolja a tanítványainak, hogy engedjék hozzá a gyermekeket. E parancs nyomán fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már kicsi korukban megtapasztalhassák Isten szeretetét, azt, hogy Isten közelében jó lenni. A Bibliai történetek játékos feldolgozása segítségével, személyes, szeretetteljes kapcsolat építésével, a hittanórák gyermekfoglalkozások egymás elfogadásán, tiszteletén alapuló családias légkörének kialakításával szeretnénk ezt elérni.

Az iskolai hittan oktatása a hozzánk tartozó településeken 2013-tól felmenő rendszerben, immár minden évfolyamon órarendi keretek között történik. A leendő elsősök szüleinek mindíg a beiratkozáskor, a többi évfolyamra járóknak máj 20-ig kell nyilatkoznia, (ha már elsőben nyilatkozott valaki, akkor nem kell minden évben újra nyilatkozni, csak ha változtatni szeretne) hogy melyik felekezeti hittant szeretné választani vagy erkölcstanra akarja iratni gyermekét.

A hitoktatóink Boros Rafael, aki immáron második éve dolgozik a gyülekezet hitoktatója és kántoraként, és Faragóné Bencsik Dóra, a gyülekezet lelkipásztora, valamint Komádi Róbert ballószögi lekipásztor.