Mit hiszünk a keresztségről?

A keresztség Isten bűnbocsátó kegyelmének, az újjászületésnek az új életnek a jele. A Biblia szerint minden ember bűnben születik, mindannyian bűnösök vagyunk. (Isten nélkül élünk.) Ebből az állapotból váltott meg minket Jézus Krisztus, amikor meghalt értünk a kereszten.  Jézus vére megmosott minket, és mi újat kezdhetünk vele, akik ezt a váltságot hittel elfogadjuk.  Ennek jele a keresztség. („ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy mossa le Jézus vére a lélek szennyét a bűnt”). Isten kegyelme ingyen készen van mindenki számára, nem kell megszolgálni, kiérdemelni. A keresztségben megélhetjük, hogy Isten szeret. Mindent előre megtett értünk, hogy elfogadhasson és szerethessen minket.

Ezen kívül a keresztség az ószövetségi körülmetélés újszövetségi folytatása. A körülmetélés azt jelentette, hogy valaki beletartozik Isten szövetségébe, Isten választott népébe. Hisszük, hogy Isten előre kiválasztott minket magának, és elhívott, hogy népének tagjai legyünk, ennek a kifejezése a keresztség.

 Mindezen gondolatok következményeként, a Helvécia-Bugac-Ballószögi Református Egyházközségben a következő megállapításokat tesszük a keresztséggel kapcsolatban:

A gyermekkeresztséget bibliai alapokon hitvallásos meggyőződéssel gyakoroljuk. Azonban, csak a szülők megélt, és gyakorolt hitére nézve tartjuk lehetségesnek.

Bűnvallással valljuk meg, hogy eddigi keresztelési gyakorlatunk kiüresítette, és olcsóvá tette Isten végtelen gazdagságából a keresztségben nekünk adott ajándékát.

A keresztség nem a misszió eszköze, hanem a hit megélésének pecsétje. Ezért a feladatunk a sákramentum kiszolgáltatásánál az, hogy a keresztelőt kérő család tagjait a Krisztus melletti hitvallásra, és elköteleződésre segítsük.

Hitüket gyakorló egyháztagjainkat örömmel várjuk, és bátorítjuk, hogy hozzák el gyermekeiket, hogy őket a keresztség sákramentumában részesíthessük.  Számukra nincs szükség különleges előkészületekre, hiszen ahogyan ők is, gyermekeik is beletartoznak Isten szövetségébe, és egyházába.

 

Örülünk minden olyan családnak, akik gyülekezeti háttér nélkül érkeznek hozzánk, és kérik gyermekük megkeresztelését. Hisszük, hogy Isten végtelen szeretete hívta őket, és amit gyermeküknek kérnek, a lehető legszebb ajándék. Azonban fontos, hogy először a maguk, Istennel való kapcsolatát rendezzék, hiszen a keresztelés alkalmával arra kell ígéretet tenni, hogy gyermeküket hitben nevelik. Bátorítjuk a családtagokat, hogy vegyenek részt alkalmainkon, csatlakozzanak valamelyik gyülekezeti csoportunkhoz. Fontos, hogy a hit mellé tudást is kell ragasztani. Jézus a keresztséget és a tanítványságot összetartozónak parancsolta, ezért szeretettel ajánljuk fel a lelkipásztorral való együtt tanulás lehetőségét. Ahhoz, hogy Isten kibeszélhetetlen ajándékait, (amit a keresztség által gyermeknek, és családnak adni szeretne) igazán értékelni tudjuk, idő kell. Ahhoz, hogy átgondoljuk Istenhez fűződő kapcsolatukat, hogy keresztelői fogadalmunkat felelősségteljesen megtarthassuk, lelki és szellemi felkészülésre van szükség, ami bizonyosan több hónapot vesz igénybe.

 

Mit jelent ez a gyakorlatban?      

 

Csak vasárnapi istentiszteleten van keresztelő

A keresztelő előtt legalább 6 találkozásra van szükség (amennyiben a szülők nem egyháztagok). Ebben az esetben kérjük a szülőket, hogy tegyenek ígéretet arra nézve, hogy elkezdik a keresztelési-konfirmációi felkészülést.

Amennyiben a szülők között van legalább egy megkeresztelt, konfirmált református, akkor 3 alkalommal találkozunk, készülve a keresztelői istentiszteletre.

Fontos, hogy a felkészülés ideje alatt jöjjenek alkalmainkra. (Ami a család időbeosztásának megfelelő)

Csak a gyülekezetünk területén élő családokat várjuk. A többieket bátorítjuk, hogy keressék fel saját református gyülekezetüket.