Gondolatok az egyháztagságról

Korunk emberének talán a legnehezebben megtett lépése az elköteleződés. Nem szeretünk egyesületekhez, szervezetekhez tartozni, leépülnek a tágabb családi kapcsolataink, és nehezen szánjuk rá magunkat a házasságra is. Érthető, ha nem tudunk mit kezdeni az egyháztagság kérdésével. Miért nem elég, hogy járok templomba, bedobom a magam adományát a perselybe, és otthon csendben imádkozom? Miért fontos, hogy papíron is egyháztag legyek, illetve mi a különbség a perselypénz és a fenntartói járulék között?
A Biblia tanúsága szerint Isten népekben, közösségekben, és nem személyekben gondolkodik. Isten mindenkori népe közösségként kapja az elhívást, az áldást, (még akkor is, ha az egyéneken keresztül válik valósággá), és a hivatást Isten dicsőségének a hirdetésére. Isten újszövetségi népe az egyház, mely egy-egy településen egy-egy egyházközségben, gyülekezetben testesül meg. Ami összeköt bennünket, az az, hogy mindannyian Jézust tartjuk a főnek, illetve, hogy neki szeretnénk szolgálni, azzal is, hogy egymást szeretjük, és egymás terhét hordozzuk, vagyis megéljük a gyülekezeti közösséget. János apostol tanítása szerit, Isten szeretete, és a lelki testvérek szeretete elválaszthatatlan dolgok. Egyháztagságot vállalni ennek a megvallását jelenti.  Ezért bátorítunk mindenkit, aki még nem tette meg, de szeretne hivatalosan is gyülekezetünk teljes jogú tagja lenni, hogy keresse meg lelkipásztorunkat, vagy valamelyik presbiter testvért, és kérjen segítséget e nyilatkozat megtételéhez!
 
Választói névjegyzéki tag az a konfirmált református lehet, aki rendszeresen részt vesz a gyülekezet istentiszteleti alkalmain és úrvacsorai közösségein, illetve elkötelezett módon részt vállal a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában.

Ehhez a mi gyülekezetünkben kérünk egy nyilatkozatot, hogy valaki szeretne egyházközségünk tagja lenni, valamint, hogy hozzájárul adatainak egyházközségi kezeléséhez. (Erre a nyilatkozatra régebbi gyülekezeti tagjainktól is szükség van)  
A gyülekezet anyagi terheinek (lelkipásztor eltartása, épületeink közüzemi költségei, misziói kiadások) hordozásában fontos rész a fenntartói járulék, mely a Magyarországi Református Egyház ajánlása szerint a jövedelmünk 1%-a, de presbitériumunk kérésének megfelelően 2020-tól legalább havi 1000 Ft/ fő.  (Természetesen ez csak ajánlás)
Amennyiben valaki konfirmálni szeretne, szintén keresse meg gyülekezetünk lelkipásztorát!

 

Címke: