Új rend a gyülekezeti életünkben

Ebben a mindnyájunk számára nehéz, bizonytalan és szokatlan helyzetben először is szeretnék mindenkit az Ige szavával bátorítani:

„Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad…”  (Zsolt 121,5.)

Gondviselő Istenünk van, aki soha nem szűnik meg szeretni minket, és gondoskodni rólunk. Életünk az Ő kezében van, és hiszem, hogy neki célja van e jelenlegi helyzettel is. Azt szeretné, ha közelebb kerülnénk hozzá. A hit bátorsága azonban nem jelenthet felelőtlen viselkedést. Miközben mindent Isten kezébe teszünk le, és Tőle és csak Tőle várunk oltalmat, és megoldást, közben a magunk részét is meg kell tenni, hogy megvédjük szeretteinket, környezetünket.

Ezért a helvéciai református gyülekezet a következő szolgálati rendet vezeti be az egészségügyi vészhelyzet fennállásának idejére:

Bátorítjuk a gyülekezeti tagjainkat, hogy református hitünk szerint ott van templom, ahol ketten vagy hárman egy akarattal összegyűlnek. Igyekszünk mindenkit ellátni a személyes, családi áhítataihoz igei táplálékkal. Továbbra is lehet a lelkipásztort keresni, lelki gondozást , egyéb segítséget kérni. A lelkészi hivatal működik, de amennyiben lehetséges szorítkozzunk a telefonos ügyintézésre.  A hétközi alkalmainkat nem tartjuk meg, mindenkit kérünk, hogy  esténként  9 órakor  kapcsolódjon be a református egyház által meghirdetett otthoni imaközösségbe. (Ezzel is ki tudjuk fejezni összetartozásunkat.) A templomot nem zárjuk be, de csak egy rövid áhítatot tartunk vasárnap 9 órakor, főként azok számára, akik nem értesültek az új rendről.  Az adott vasárnap igehirdetését a honlapunkon, és egyéb fórumokon lehet majd olvasni.

Ezen kívül kérjük, hogy ha tudomásuk van olyan idős, vagy beteg testvérről, akinek nincs segítsége, vagy olyan családról, ahol nehézséget okoz a gyerekek tanulásának a felügyelete, esetleg eszközhiány miatt nem megoldható az online tanulás, ossza meg velünk az információt, és mi igyekszünk a szabályok betartása mellett segíteni.

 

Faragóné Bencsik Dóra

Címke: