Vendégváró istentisztelet

Szeptemebr 29-én ismét vendégváró istentiszteleten lehettünk együtt a gyülekezet közösségében. Az igét Literáty Zsuzsanna, érdi lelkipásztor hirdette köztünk. Az istentiszteletet követően tea és sütemény várta a vendégeket az imaházban.

Címke: 

Szeretetvendégség Helvécián

Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dícséretét.

Zsolt. 66,4.

Ez év szeptember 8-án tartottuk szokásos évi szeretetvendégségünket, melyen hálát adva a mi Urunknak, és Istenünknek megköszöntük a Kecskeméti Református Egyházközségnek a felénk irányuló szeretetét. A délután folyamán Faragóné Bencsik Dóra lelkipásztorunk áhítatát követően a Végh Mihály Énekkar szolgált köztünk a Novum Kamarazenekar tagjaival. A lelki alkalmat követően kötetlen beszélgetésre vártuk vendégeinket a templomkertben megterített asztalok mellé.

Konfirmandusok vacsorája

Gyülekezetünk június 7-én este vacsorára hívta és várta az ez évben konfirmáló fiatalokat és családjaikat. Az este kezdeteként a nagytiszteletű asszony a fiatalok figyelmét életük ezen időszakának fontosságára hívta fel: a megszerzett ismeret, önismeret, Isten mellett való döntés. Ezt követően az ifjak gyülekezetünk egy-egy felnőtt tagjaival való személyes beszélgetés során bizonyságot tehettek most kibontakozó hitükről. Majd végül a vacsora következett.

Címke: 

Presbiteri továbbképzés Helvécián

Gyülekezetünk adott otthon a tavaszi presbiteri továbbképzés sorozat márciusi alkalmának. Édes Árpád nagytiszteletű úr rövid köszöntőjét Faragóné Bencsik Dóra áhítata követte. Ez alkalommal a továbbképzés előadását Dani Eszter a Budapest-Németajkú Egyházközség lelkipásztora tartotta A missziói gyülekezet jellemvonási címmel. A esemény zárásaként Hörcsök Imre egyházmegyei főgondnok beszámolóját hallgathattuk meg. 

Címke: 

Oldalak